Informatie over het delen van medische gegevens via het LSP. 

Uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners, wel zo handig en nuttig!
Van alle patiënten in onze praktijk houden wij een dossier bij in ons computersysteem. In uw huisartsdossier beschrijven wij uw gezondheidsklachten en hoe wij u behandelen. In sommige situaties kan het belangrijk zijn dat andere zorgverleners deze informatie kunnen bekijken. Bijvoorbeeld als u ’s avonds of in het weekend bij de huisartsenpost of apotheek komt. Met uw belangrijkste medische gegevens bij de hand kunnen zij u dan de best mogelijke zorg bieden. Via een koppeling met het Landelijk Schakel Punt (LSP) is dit mogelijk. Uiteraard kan dit alleen met uw toestemming.
Wilt u ook toestemming geven? Of misschien niet? U kunt het online regelen met behulp van inloggen via uw DigiD.
 
HIER REGISTREERT U OF U WEL OF GEEN TOESTEMMING GEEFT VOOR HET LSP

www.ikgeeftoestemming.nl

Let op!  Voor elke zorgverlener (bijvoorbeeld ziekenhuis, apotheek, huisarts) moet u apart toestemming verlenen. Als u uw toestemming al aangegeven heeft bij een andere instantie geldt dit niet automatisch ook voor onze huisartspraktijk. U zult dit apart bij ons moeten laten registreren.

Meer informatie over het LSP kunt u vinden op de site van VZVZ