Om onze kwaliteit vast te leggen en te blijven toetsen, zijn wij gecertificeerd door NHG-praktijkaccreditatie.
Als patiënt wilt u een huisarts die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie. Praktijken met een keurmerk herkent u aan het logo.
www.praktijkaccreditering.nl