Margo Nekeman

Praktijkondersteuner Somatiek

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. Margo is praktijkondersteuner somatiek. Ze ondersteunt de huisartsen met de zorg voor patienten met een chronisch lichamelijke aandoening.
Deze mensen hebben als gevolg van hun chronische ziekte een groter risico om verdere gezondheidsschade op te lopen. Ze helpt de mensen zo gezond mogelijk te blijven en de kans op (verdere) schade zo klein mogelijk te maken.
Ze doet de controles bij;

– diabetes mellitus (suikerziekte)
– Astma
– COPD
– hoge bloeddruk
– hart en vaatziekten (bv een vroeger doorgemaakt hersen- of hartinfarct.)
– kwetsbare ouderen of chronisch zieke mensen