INFORMATIE OVER HET DELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS VIA HET LSP

Uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners…wel zo handig.
Van alle patiënten in onze praktijk houden wij een dossier bij in ons computersysteem. In uw huisartsdossier beschrijven wij uw gezondheidsklachten en hoe wij u behandelen. In sommige situaties kan het belangrijk zijn dat andere zorgverleners deze informatie kunnen bekijken. Bijvoorbeeld als u ’s avonds of in het weekend bij een waarnemend huisarts of apotheek komt. Met uw belangrijkste medische gegevens bij de hand kunnen zij u dan de best mogelijke zorg bieden. Sinds kort is dit ook via ons computersysteem mogelijk.

Alleen met uw toestemming

Daarom vinden wij het belangrijk dat wij uw belangrijkste medische gegevens elektronisch kunnen delen met andere zorgverleners in onze regio. Maar dat mag alleen als u daar toestemming voor geeft.
Wilt u ook toestemming geven? Of misschien niet? U kunt het online regelen dmv uw digiD.
 
HIER REGISTREERT U OF U WEL OF GEEN TOESTEMMING GEEFT VOOR HET LSP

www.ikgeeftoestemming.nl

Let op! 1) Voor elke zorgverlener (bv ziekenhuis, apotheek, huisarts) moet u apart toestemming verlenen. Als u uw toestemming al aangegeven heeft bij een andere instantie geldt dit niet automatisch ook voor onze huisartspraktijk. U zult dit apart bij ons moeten laten registreren.
2) Toestemming registreren is alleen mogelijk op een op het LSP aangesloten computersysteem. Eventueel eerder aangegeven toestemmingen konden door ons dus niet verwerkt worden. Ook in dit geval moet u het ons opnieuw aangeven.

Meer informatie over het LSP kunt u vinden op de site van VZVZ